Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0462-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подобряване на енергийната ефективност в "Тръбна мебел" ООД“
Бенефициент: "ТРЪБНА МЕБЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "Тръбна мебел" ООД“
Дейности: Дейност 1. Закупуване, доставка и монтаж на топлоизолация за стени
Дейност 2. Закупуване, доставка и монтаж на дограма и топлоизолация на външни врати
Дейност 3. Закупуване, доставка и монтаж на топлоизолация на покриви - подпокривни пространства
Дейност 4. Обновяване на отоплителна инсталация
Дейност 5. Визуализация на проекта
Дейност 6. Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 115 BGN
Общ бюджет: 170 229 BGN
БФП: 85 115 BGN
Общо изплатени средства: 85 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 115 BGN
85 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 72 347 BGN
72 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 767 BGN
12 767 BGN
Финансиране от бенефициента 85 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
Индикатор 5 (Д) Инвестиции в изпълнение на енергоспестяващи мерки съгласно препоръки в енергиен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз