Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0443-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи на Оптики Леонардо"
Бенефициент: "ЛЕОНАРДО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: "По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи на Оптики Леонардо"
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Уведомление на изпълнителите за влизане в сила на подписаните договори
Доставка и подмяна на осветителни тела за оптимизиране на осветителната система в оптиките в гр. София, гр. Варна и гр. Пловдив
Доставка, инсталиране и изпитване на нови безшаблонни системи за обработка на диоптрични лещи
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 679 BGN
Общ бюджет: 179 198 BGN
БФП: 71 679 BGN
Общо изплатени средства: 71 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 71 679 BGN
71 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 927 BGN
60 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 752 BGN
10 752 BGN
Финансиране от бенефициента 107 519 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 5 (Д) Използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 6 (Д) Намаляване средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 7 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз