Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0452-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност във фирма "Атер ЕООД", гр Шумен"
Бенефициент: "АТЕР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност във фирма "Атер ЕООД", гр Шумен"
Дейности: Закупуване на промишлен миксер-инсталация за производство на битумна емулсия EmulTEK 4
Топлоизолация стени. Извършване на СМР-изолации в т. ч. доставка на материали и монтажа им
Топлоизолация на покрив. Извършване на СМР-изолации в т. ч. доставка на материали и монтажа им
Слънчеви нагреватели за вода/Слънчеви колектори. Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчева система за нагряване на вода
Визуализация
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
Ammann Asphalt GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 562 BGN
Общ бюджет: 161 125 BGN
БФП: 80 562 BGN
Общо изплатени средства: 80 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 80 562 BGN
80 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 68 478 BGN
68 478 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 084 BGN
12 084 BGN
Финансиране от бенефициента 80 562 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Брой проекти за ВЕИ
Индикатор 3 (Д) Инсталирана ВЕИ мощност
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция / Мярка 1 /
Индикатор 6 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието -за производство на битумна емулсия
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места
Индикатор 8 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз