Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0435-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в енергийна ефективност за "зелено" развитие на "ЗЛАТЕВ - АУТО" ООД"
Бенефициент: "ЗЛАТЕВ - АУТО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в енергийна ефективност за "зелено" развитие на "ЗЛАТЕВ - АУТО" ООД"
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Визуализация
Дейност 3 Изграждане на топлоизолация, смяна на дограма и стъклопакет
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД
МИНЮ КОЛЕВ 96
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 645 BGN
Общ бюджет: 29 114 BGN
БФП: 11 645 BGN
Общо изплатени средства: 11 645 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 11 645 BGN
11 645 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 9 899 BGN
9 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 747 BGN
1 747 BGN
Финансиране от бенефициента 17 468 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Проведени дейности за публичност и информираност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз