Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0426-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "АРТПРИНТ" ООД, гр. Шумен"
Бенефициент: "АРТПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "АРТПРИНТ" ООД, гр. Шумен"
Дейности: Дейност 1. Изработка, доставка и монтаж на термоизолирана секционна врата
Дейност 2. Изработка, доставка и монтаж на алуминиева врата
Дейност 3.Топлоизолация стени
Дейност 4. Топлоизолация таван
Дейност 5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация цветна копирна система за производствен печат Xerox Color XC 560 EFI
Дейност 6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ВЕИ-слънчева система за нагряване на вода /слънчеви нагреватели за вода/
Дейност 7. Визуализация на проекта
Дейност 8: Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
„РАЙС” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 654 BGN
Общ бюджет: 97 307 BGN
БФП: 48 654 BGN
Общо изплатени средства: 48 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 48 654 BGN
48 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 355 BGN
41 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 298 BGN
7 298 BGN
Финансиране от бенефициента 48 654 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия /Мярка 2/
Индикатор 8 (Д) Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз