Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване в производство на машина за водноабразивно рязане с иновативна режеща глава"
Бенефициент: "ТЕРАТЕК ИНДАСТРИАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 29.05.2014
Дата на приключване: 29.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Бенефициентът внедрява в производство нов продукт - ЦПУ машина с воднооабразивно рязане, с иновативна режеща глава, снабдена със система от сензори и лагери, която следи непрекъснато отстоянието на режещия инструмент от обработващия материал.
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчик на оборудването
Дейност 2: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за извършване на пазарно проучване и разработване на маркетингова стратегия
Дейност 3: Доставка на оборудването
Дейност 4: Извършване на пазарно проучване и разработване на маркетингова стратегия - период за изпълнение
Дейност 5: Избор на изпълнител за изработка на стикери и информационни табели
Дейност 6: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 192 BGN
Общ бюджет: 431 956 BGN
БФП: 388 760 BGN
Общо изплатени средства: 388 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 388 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 252 000 BGN
2015 136 760 BGN
388 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 330 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 214 200 BGN
2015 116 246 BGN
330 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 800 BGN
2015 20 514 BGN
58 314 BGN
Финансиране от бенефициента 43 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Годишен капацитет за производство на машини
Индикатор 8 (Д) Ръст на приходите от продажби
Индикатор 9 (Д) Осъществени продажби на собствени машини за водноабразивно рязане
Индикатор 10 (Д) Продажби на машини за водноабразивно рязане на външни пазари
Индикатор 11 (Д) Понижение на себестойността
Индикатор 12 (Д) Внедрени нови машини и оборудване
Индикатор 13 (Д) Внедрени в производство нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз