Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0006-C0001
Номер на проект: А08-14-40/30.07.2008
Наименование: Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция “Митници” съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на ПЧП и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса.
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се идентифицират нуждите и възможностите за партньорства на Агенция “Митници” с бизнеса и неправителствения сектор за оптимално използване на публичните ресурси. Създаване и повишаване на административния капацитет в Агенция “Митници” за управление на процесите на аутсорсинг на периферни ИТ дейности и създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за управление на споразуменията за аутсорсинг на ИТ услуги.
Дейности: 1. Подготовка на тръжната документация за проектните дейности
2. Анализ на текущото състояние на ИТ процесите в Агенция “Митници”, реализираните договори за аутсорсинг и идентифициране на възможности за реализиране на ПЧП и допълнителен аутсорсинг на процеси;
3. Обучение на служителите в Агенция “Митници” в основите на ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и IT Service Management като методология за управление на ИТ процесите в държавна организация
4. Анализ на ИТ процесите; реинженеринг и документиране на ИТ процесите в Агенция “Митници”; Изготвяне на вътрешните правила, процедури, методологии и наръчник на ИТ процесите в Агенция “Митници”, в избрани глави от областите Service Delivery (доста
5. Определяне на критериите за качество и параметрите за контрол на документираните ИТ процеси
6. Изготвяне на Договорите за аутсорсинг – SLA (Service Level Agreements) и вътрешните правила за поддръжка на отделните звена - OLA (Operational Level Agreement)
7. Разработване и внедряване на информационна система за автоматизиране на процесите на мониторинг на качеството на предоставяните услуги и контрол над изпълнението на параметрите на SLA и OLA.
8. Дейности за информация и публичност
9. Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 290 315 BGN
Общ бюджет: 1 058 224 BGN
БФП: 1 058 224 BGN
Общо изплатени средства: 1 056 059 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 058 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 839 BGN
2010 1 051 220 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 056 059 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 899 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 113 BGN
2010 893 537 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
897 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 726 BGN
2010 157 683 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 409 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Утвърден анализ на текущото състояние на ИТ процесите в Агенция “Митници” и реализираните договори за аутсорсинг
Индикатор 2 Утвърден доклад за възможностите и за реализиране на ПЧП и допълнителен аутсорсинг на ИТ процеси
Индикатор 3 Обучени 10 ключови ръководни служители на Агенция “Митници” в основите на ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и IT Service Management
Индикатор 4 Сертифицирани служители на Агенция “Митници” в основите на ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и IT Service Managemen
Индикатор 5 Оптимизирани и документирани ИТ процеси в качеството им на услуги
Индикатор 6 Изготвени вътрешни правила, процедури, методологии и наръчник на ИТ процесите в Агенция “Митници”, в избрани глави от областите Service Delivery (доставка на услуги) и Service Support (поддръжка на услуги) на ITIL
Индикатор 7 Ръководство за ИТ процедурите на Агенция „Митници” отпечатано на български (200 копия) и английски език (50 копия).
Индикатор 8 Дефинирани и документирани критерии за качество за всеки от документираните процеси в Дейност 4
Индикатор 9 Подготвени Договори за аутсорсинг и/или ПЧП - SLA (Service Level Agreements)
Индикатор 10 Подготвена еталонна документация съгласно ЗОП при избор на партньор за ПЧП и/или аутсорсинг;
Индикатор 11 Изготвени вътрешни административни правила за ИТ поддръжка на отделните звена - OLA (Operational Level Agreement)
Индикатор 12 Разработена и внедрена система за информационна система за автоматизиране на процесите на мониторинг на качеството на предоставяните услуги и контрол над изпълнението на параметрите на SLA и OLA
Индикатор 13 Публикуване на актуална информация при приключване на отделните дейностите по проекта, както и ежемесечна информация по напредъка на изпълнението в раздел „ПЧП” на сайта www. eufunds.bg.
Индикатор 14 материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 15 Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите на централно, областно и общинско ниво
Индикатор 16 Двудневна конференция за 100 човека


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз