Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0126-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01008
Наименование: "Оптимизиране на бизнес средата чрез повишаване професионалната подготовка, езиковите и компютърните компетенции на заети в хотелиерството и ресторантьорството лица"
Бенефициент: "Интербизнес - РС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 19.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството и производителността на труда чрез инвестиране в развитието на човешкия ресурс в хотел „Метрополитан” и хотели „Централ” и „Форум” в София, посредством професионална квалификация, чуждоезиково и компютърно обучение, отговарящо на потребностите на динамичната пазарна икономика и на европейските и световните стандарти.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта 1.1. Сформиране на управленски и експертен екип, сключване на договори и определяне на права и отговорности. 1.2. Водене на счетоводна отчетност, представяне на месечни отчети и крайно отчитане на проекта
Дейност 2 Подготовка на обучението 2.1. Подготовка на учебни материали 2.2. Избор на доставчик на печатарска и/или размножителна услуга и сключване на договор. 2.3. Сформиране на учебни групи за курсовете при партньорите. 2.4. Съставяне на графика за обучението 2.5. Техническо и логистично осигуряване на обучението
3. Обучение 3.1. Информиране и осигуряване присъствието на предвидените участници 3.2. Информиране и осигуряване присъствието на обучаващите 3.3. Провеждане на входящи тестове 3.4. Оценяване на входящите тестове и формиране на групи За обучението по професия Камериер: 2 групи по 15 човека за хотел „Метрополитан” и 2 групи /една по 16 и една по 15 човека/ за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по професия Портиер-пиколо: 1 група по 15 човека за хотел „Метрополитан” и 1 група по 15 човека за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по професия Готвач: 1 група по 14 човека за хотел „Метрополитан” и 1 група по 15 човека за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по професия Сервитьор-барман: 1 група по 14 човека за хотел „Метрополитан” и 1 група по 15 човека за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по професия Хотелиер: 1 група по 14 човека за хотел „Метрополитан” и 1 група по 15 човека за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по професия Администратор в хотелиерството: 1 група по 15 човека за хотел „Метрополитан” и 1 група по 15 човека за хотели „Централ” и „Форум”. За обучението по английски език: 7 групи /4 по 15 човека и 3 по 14 човека / за хотел „Метрополитан” и 7 групи /6 по 15 човека и 7 по 16 човека/ за хотели „Централ” и „Форум”. Компютърно обучение се предвижда само за групите по професиите Хотелиер и Администратор в хотелиерството. 3.5. Провеждане на обучение по професията Камериер 3.6. Провеждане на обучение по професията Портиер-пиколо 3.7. Провеждане на обучение по професията Готвач 3.8. Провеждане на обучение по професията Сервитьор-барман 3.9. Провеждане на обучение по професията Хотелиер 3.10. Провеждане на обучение по професията Администратор в хотелиерството 3.11 Провеждане на обучение по английски език за начинаещи професиите Камериер, Портиер-пиколо, Готвач и Сервитьор-барман 3.12. Провеждане на обучение по английски език средно ниво за професиите Камериер, Портиер-пиколо, Готвач, и Сервитьор-барман 3.13. Провеждане на обучение по английски език за начинаещи за професиите Хотелиер и Администратор в хотелиерството 3.14. Провеждане на обучение по английски език средно ниво за професиите Хотелиер и Администратор в хотелиерството 3.15. Провеждане на базово компютърно обучение за професиите Хотелиер и Администратор в хотелиерството 3.16. Провеждане на компютърно обучение за напреднали за професиите Хотелиер и Администратор в хотелиерството 3.17. Водене на присъствени записи за обучението 3.18. Анкетиране на участниците в обучението за качеството му 3.19. Връчване на удостоверения за обучението
Дейност 4 Публичност и визуализация на проекта 4.1. Избор на доставчик на Интернет-страница на проекта и сключване на договор 4.2. Подготовка, изработка и разпространение на печатни материали за проекта 4.3. Информационна кампания за проекта и резултатите му
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 970 BGN
Общ бюджет: 107 370 BGN
БФП: 85 896 BGN
Общо изплатени средства: 85 896 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 42 144 BGN
2010 43 752 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 896 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 822 BGN
2010 37 189 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 322 BGN
2010 6 563 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 884 BGN
Финансиране от бенефициента 57 493 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз