Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0291-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на НОРД АД"
Бенефициент: "НОРД" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на НОРД АД"
Дейности: Дейност 2: Подмяна на хидравлична абкант преса с високотехнологична такава
Дейност 4: Подмяна на механична ножовка със съвременна лентоотрезна машина
Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 5: Подмяна на бутален компресор със съвременен винтов компесор
Дейност 3: Подмяна на хидравлична огъваща машина с високотехнологична такава
Дейност 1: Подмяна на плазмена машина за разкрояване с високотехнологична такава
Дейност 6: Подмяна на осветителни тела в цех „Помпи и Арматура”
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
Арамет ЕООД
ФИНКОМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 435 BGN
Общ бюджет: 736 870 BGN
БФП: 368 435 BGN
Общо изплатени средства: 368 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 368 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 000 BGN
2015 129 434 BGN
368 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 150 BGN
2015 110 019 BGN
313 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 850 BGN
2015 19 415 BGN
55 265 BGN
Финансиране от бенефициента 368 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производст-вото на единица продукция.
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз