Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0293-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоефективно технологично оборудване и ВЕИ в ТИНМАР ООД"
Бенефициент: "ТИНМАР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 02.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоефективно технологично оборудване и ВЕИ в ТИНМАР ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.2 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Кантослепваща машина за коекструдирани кантове
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.7 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Аспирационна уредба
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.1 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Форматен циркуляр с подрезвач
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.4 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Копирна фреза за заобляне на ъгли
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.6 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Винтов маслен компресор с честотно управление, монтиран върху ресивер
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.5 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Многошпинделна бормашина
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.3 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Кантослепваща машина за конвенционални кантове
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.8 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Соларна инсталация за подготовка на вода за битови нужди
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енергиен Инженеринг ООД
Иридиа ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 836 BGN
Общ бюджет: 553 671 BGN
БФП: 276 836 BGN
Общо изплатени средства: 276 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 940 BGN
2015 96 894 BGN
276 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 152 949 BGN
2015 82 360 BGN
235 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 991 BGN
2015 14 534 BGN
41 525 BGN
Финансиране от бенефициента 276 836 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз