Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0330-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефективност и благоприятна бизнес среда чрез енергоефективни решения"
Бенефициент: "РАДИО ФОН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 23.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Ефективност и благоприятна бизнес среда чрез енергоефективни решения"
Дейности: Подмяна на технологично оборудване в обект 1: Модера, гр. София, ул. Шипка
Подмяна на вентилационна инсталация в обект 2: Модера, гр. София, Студентски град, ул. Йордан Йосифов 8А
Подмяна на технологично оборудване в обект 3: Модера, гр. Варна, ул. Дубровник 48
Извършване на енергиен одит
Соларна инсталация в обект 3: Модера, гр. Варна, ул. Дубровник 48
Подмяна на дограма в обект 5: Модера, гр. Варна ТЕХНИКУМИ, ул. Акад. Андрей Сахаров 1
Подмяна на дограма в обект 3: Модера, гр. Варна, ул. Дубровник 48
Подмяна на отоплителна и вентилационни инсталации в обект 5: Модера, гр. Варна ТЕХНИКУМИ, ул. Акад. Андрей Сахаров 1
Визуализация на проекта
Подмяна на технологично оборудване в обект 4: Модера, гр. Варна, ХЕИ, ул. Ян Палах 4
Подмяна на дограма в обект 2: Модера, гр. София, Студентски град, ул. Йордан Йосифов 8А
Подмяна на дограма в обект 4: Модера, гр. Варна, ХЕИ, ул. Ян Палах 4
Подмяна на отоплителна и вентилационни инсталации в обект 4: Модера, гр. Варна, ХЕИ, ул. Ян Палах 4
Подмяна на дограма в обект 1: Модера, гр. София, ул. Шипка
Подмяна на технологично оборудване в обект 5: Модера, гр. Варна ТЕХНИКУМИ, ул. Акад. Андрей Сахаров 1
Подмяна на технологично оборудване в обект 2: Модера, гр. София, Студентски град, ул. Йордан Йосифов 8А
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енергиен Инженеринг ООД
СОЛЕЙ 06
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 229 BGN
Общ бюджет: 520 626 BGN
БФП: 260 313 BGN
Общо изплатени средства: 260 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 260 313 BGN
260 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 221 266 BGN
221 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 047 BGN
39 047 BGN
Финансиране от бенефициента 262 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 7 (Д) Разкриване на нови работни места по проекта
Индикатор 8 (Д) Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 9 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 10 (Д) Увеличаване на пазарния дял в отрасъла
Индикатор 11 (Д) Увеличаване на ръста на експорт на продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз