Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0331-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Асеневци" чрез въвеждане на енергоефективни мерки"
Бенефициент: "Съни турс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 13.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Асеневци" чрез въвеждане на енергоефективни мерки"
Дейности: Полагане на топлоизолация външни стени и покрив
Подмяна на дограма
Инсталиране на соларна инсталация за подготовка на вода за битови нужди
Подмяна на отоплителна и климатична инсталации
Междинни технически отчет и финален финансов доклад по проекта
Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Екострой-Трявна" ООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 985 BGN
Общ бюджет: 513 971 BGN
БФП: 256 985 BGN
Общо изплатени средства: 256 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 256 985 BGN
256 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 218 438 BGN
218 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 548 BGN
38 548 BGN
Финансиране от бенефициента 256 985 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Намаляване на емисиите СО2
Индикатор 7 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Намаляване себестойността на услугите като резултат от внедряване на енергоефективни мерки
Индикатор 9 (Д) Диверсификация на услугите
Индикатор 10 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз