Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0324-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в "Бивалвия" ООД"
Бенефициент: "БИВАЛВИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в "Бивалвия" ООД"
Дейности: Доставка на машина за ламиниране, машина за изработка на твърди корици и машина за поставяне на спирали
Доставка и инсталиране на слънчева система за битова гореща вода
Изработване на визуализационни материали
Извършване на енергиен одит
Отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Софена” ЕООД
АМАКС ГАЗ ООД
Щ. ЩЕРЕВ – ЩЕРЮ МАРИНОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 980 BGN
Общ бюджет: 705 960 BGN
БФП: 352 980 BGN
Общо изплатени средства: 352 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 437 BGN
2015 123 534 BGN
352 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 021 BGN
2015 105 004 BGN
300 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 416 BGN
2015 18 530 BGN
52 946 BGN
Финансиране от бенефициента 352 980 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз