Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1980-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-10025
Наименование: "Инвестицията в заготовки и разфасовки - гаранция за местна заетост"
Бенефициент: ВЕНИ ЛОМ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на хората в Лом, чрез постигане на заетост и стимулиране на земеделски производители и търговци на плодове и зеленчуци
Дейности: Дейност 2: Обособяване на хладилна камера Поддейност 1: доставка на стенни пенополиуретанови термопанели - с дебелина 60 мм. и за площ от 80 м2; обособяването на хладилна камера е необходимо за поддържане на необходимата температура на въздуха в камерата за съхранение и опаковане на охладени продукти от -3 С до +4 С тепература на изпарение от -10 С до -4 С и относителна влажност на въздуха 85-95% Поддейност 2: открит монтаж на панелите - използва се този вид, тъй като е лесен, нискобюджетен и във вътрешната част на помещението.
Дейност 3: Трета дейност: наемане и обучение на 2 общи работници;; Поддейност 1: В периода на обособяване на склада са наети на трудов договор с 3 месечен срок на изпитание 2 младежи до 29- годишна възраст, регистрирани в Бюрото по труда в Лом, след публикуване на обявата в местния вестник наемането на работници по НКПД - 96220001 на длъжност "Общ работник" е необходимо, за да се гарантира обслужването на планираните машини за опаковка на плодове и зеленчуци и да работи склада ефективно в рамките на работния ден от 8 часа. Поддейност 2: Обучение на наетите безработни младежи от педагози на ПГХЗ "Д.И. Менделеев" гр. Лом. В рамките на 48 учебни часа наетите безработни с минимум средно образование ще бъдат обучени в изискванията за съхранение на плодове и зеленчуци, съгласно БДС и на практика ще постигнат умения за работа с опаковачни машини - Клипсираща машина за тръбообразна -мрежа /гаца/ и Стреч опаковъчна машина.
Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване; Поддейност 1: доставка и монтаж машини за пакетиране на плодове и зеленчуци - Клипсираща машина за тръбообразна -мрежа /гаца/ Модел FT – 14 с педал и Стреч опаковъчна машина SK 500. Изборът на опаковъчните машини обуславя използването на различни опаковки и грамажи, с цел по-пълно задоволяване изискванията на клиентите в търговията с плодове и зеленчуци на дребно и едро; Поддейност 2:доставка и монтаж на лаптоп и мултифункционално устройство - DELL® Latitude D630 Core2Duo Series Преносим компютър и Многофункционален лазарен принтер PRNBRODCP7055. Закупуването на офис техника, състояща се от преносим компютър и фиксирано на постоянния адрес на фирмата мултифункционално устройство се обуславя от характера на дейността, липсата на обособен офис при стартирането на дейността и нуждата от ежемесечен отчет и вътрешен мониторинг по проекта.
Дейност 6: Разработване на стратегия за развитие на фирмата Разработване на дългосрочна стратегия на фирмата и кандидатстване по Компонент 3 по настоящата схема ;
Дейност 7: Публичност и отчетност на проекта ; Поддейност 1. Публикуване на 2 обяви до 100 м2 в местния вестник за стартиране и оповестяване края и резултатите на проекта ; Договаря се изработване на табела с размер№ 0,80/0,55 м. и лого на ОП "Развитие на човешките ресурси" и самозалепващи се стикери за оборудването с размер 0,04/0,07 м.; Така се осигурява рекламиране на европейските средства и информиране на заинтересованите страни - клиенти и безработни граждани; Поддейност 2: Отчитане на проекта - изготване на финансов и технически отчет;
Дейност 5 : Стартиране на разфасовачната и търговска дейност на "ВЕНИ ЛОМ" ЕООД Поддейност 1: първоначално закупуване на стока - плодове и зеленчуци; важен елемент в стартирането на дейността на предприемача, определен от предварителното проучване на търсенето в хранителните вериги - Т-маркет, БИЛЛА,КАУФЛАНД в Монтана и Лом и трите магазина на СД "ВЕРЕЯ- Замфирови" в Лом. Поддейност 2:първоначално закупуване на консумативи - опаковки, гаца и офис-консумативи; определените количества са необходими за излизане на пазара на дребно - магазини и вериги, продаващи плодове и зеленчуци на дребно ;
Дейност 1: Наемане на помещение Актуализиране на сключен договор за наем със "Златия 97"ЕООД, собственик на складовата зона на гр. Лом №106/28.06.2012 за период от пет години с месечен наем от 300,00 лв без ДДС. Мястото е избрано целенасочено, защото в границите на тази зона е съсредоточена търговията на едро в града и общината;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 243 BGN
Общ бюджет: 16 497 BGN
БФП: 15 649 BGN
Общо изплатени средства: 15 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 301 BGN
2015 8 349 BGN
15 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 206 BGN
2015 7 096 BGN
13 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 095 BGN
2015 1 252 BGN
2 347 BGN
Финансиране от бенефициента 1 043 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз