Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие
Бенефициент: Сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие
Дейности: Kомпонент 1 Дейност 1 Създаване на организационно-управленска структура
Kомпонент 1 Дейност 2 Увеличаване на капацитета на клъстера
Kомпонент 1 Дейност 3 Визуализация на проекта
Kомпонент 2 Дейност 1 Организиране и провеждане на инв. форум
Подготовка и изпълнение на Kомпонент 2 Дейност 2 Създаване и поддържане на интернет страница
Kомпонент 2 Дейност 4 Изготвяне на брошури
Kомпонент 2 Дейност 5 Участие в международни изложения
Kомпонент 3 Д1. Доставка на оборудване за зала за обучение
Kомпонент 3 Д2. Доставка на инсталачия челюстна трошачка
Разходи за възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 518 947 BGN
Общ бюджет: 243 625 BGN
БФП: 162 543 BGN
Общо изплатени средства: 123 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 123 727 BGN
123 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 105 168 BGN
105 168 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 559 BGN
18 559 BGN
Финансиране от бенефициента 411 424 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Изработена интернет страница
Индикатор 6 (Д) Проведена международна конференция
Индикатор 7 (Д) Участие в международни панаири
Индикатор 8 (Д) Участие в международни конференции
Индикатор 9 (Д) Доставена инсталация – челюстан трошачка
Индикатор 10 (Д) Доставено оборудване за център за обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз