Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0159-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни продукти в дейността на „ЕЛДИКС“ ООД
Бенефициент: "ЕЛДИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 11.02.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни продукти в дейността на „ЕЛДИКС“ ООД
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване
Дейност 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото оборудване
Дейност 5: Подготовка на документация за избор на изпълнител за доставка на специализиран софтуер
Дейност 6: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на специализиран софтуер
Дейност 7: Доставка на специализиран софтуер
Дейност 8: Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработване на маркетингова стратегия
Дейност 9: Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 10: Визуализация и одит на проекта
Дейност 11: Мониторинг и отчитане на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 574 724 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 415 005 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Експерти/служители, включени в екипа по проекта
Индикатор 7 (Д) Подготвена документация за избор на изпълнител
Индикатор 8 (Д) Проведената процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 10 (Д) Доставен и инсталиран специализиран софтуер
Индикатор 11 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 12 (Д) Извършен одит
Индикатор 13 (Д) обозначителна табела
Индикатор 14 (Д) стикери
Индикатор 15 (Д) Изготвени отчети
Индикатор 16 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз