Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0091-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13003
Наименование: Подобряване квалификацията на 178 заети в Прециз Интер Холдинг АД
Бенефициент: Прециз Интер Холдинг АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 23.01.2009
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда, качеството на човешките ресурси и адаптивността на заетите в България, чрез инвестиране в човешкия капитал и провеждане на курсове за професионално обучение; Провеждане на курсове за безопасност при работа с електрически инсталации до 1000 V; на курсове за професионално обучение по професия „Машинист – крановик”; на курсове за професионално обучение за придобиване на правоспособност по „Управление на електрокари и мотокари”, за професионално обучение по специалност „Заваряване”, професия „Заварчик”.
Дейности: Дейност 1 Управление и отчетност на проекта
Дейност 2 Провеждане на курсове за безопастност при работа с електрически инсталации до 1000 V
Дейност 3 Провеждане на курсове за професионално обучение по професия "Машинист - крановик".
Дейност 4 Провеждане на курсове за професионално обучение за придобиване на правоспособност по "Управление на електрокари и мотокари"
Дейност 5 Провеждане на курсове за професионално обучение по специалност "Заваряване", професия "Заварчик"
Дейност 6 Публичност и визуализация на дейностите и проектните резултати
Партньори
Партньори:
РУЛАН ООД
"Монтажи" ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 542 BGN
Общ бюджет: 2 178 BGN
БФП: 1 499 BGN
Общо изплатени средства: 1 585 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 020 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 7 435 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 585 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 667 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 319 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 353 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 115 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 BGN
Финансиране от бенефициента 15 232 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз