Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0092-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13004
Наименование: Повишаване професионалната квалификация на 77 заети в средни предприятия от област Русе
Бенефициент: Прециз Интер Алуминиум АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 23.01.2009
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда повишаване квалификацията на 277 служители на Прециз Интер Алуминиум АД, БГ СТИЙЛ АД, КРАМС АД. 114 служители на Прециз Интер Алуминиум АД, които ще бъдат включени в курсове за безопасност при работа с електрически инсталации до 1000 V, курсове по специалност „Мостови и козлови кран до 40 тона”, курсове за професионално обучение за придобиване на правоспособност по „Управление на електрокари и мотокари”, курсове по специалност „Заваряване”. 60 служители на БГ СТИЙЛ АД, включени в курсове за безопасност при работа с електрически инсталации до 1000 V и по специалност „Заваряване”.42 служители на КРАМС АД и 61 на Прециз Интер 97 ООД, включени в курсове за безопасност при работа с електрически инсталации до 1000 V, в курсове по специалност „Мостови и козлови кран до 40 тона” и по специалност „Заваряване”.
Дейности: Дейност 1 Управление и отчетност на проекта
Дейност 2 Провеждане на курсове за безопастност при работа с електрически инсталации до 1000 V
Дейност 3 Провеждане на курсове за професионално обучение по професия "Машинист - крановик".
Дейност 4 Провеждане на курсове за професионално обучение за придобиване на правоспособност по "Управление на електрокари и мотокари"
Дейност 5 Провеждане на курсове за професионално обучение по специалност "Заваряване", професия "Заварчик"
Дейност 6 Публичност и визуализация на дейностите и проектните резултати
Партньори
Партньори:
РУЛАН ООД
"Монтажи" ЕАД
БГ СТИЙЛ АД
КРАМС АД
Прециз Интер 97 ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 356 BGN
Общ бюджет: 2 212 BGN
БФП: 1 759 BGN
Общо изплатени средства: 1 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 681 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 10 869 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 779 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 239 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 902 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 630 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
272 BGN
Финансиране от бенефициента 13 339 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз