Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0247-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на енергоспестяващи машини в Герканд ООД
Бенефициент: "ГЕРКАНД" - ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на енергоспестяващи машини в Герканд ООД
Дейности: Дейност 1 :Доставка и монтаж на 3 броя хидравлични преси
Дейност 2 :Подмяна на дизелов мотокар с газокар
Дейност 3: Топлоизолиране на външни стени, покриви, тавани на сградата с оглед намаляването на енергийните загуби и подмяна на дограма
Дейност 4: Изграждане на система за топла вода със слънчеви колектори и комбиниран бойлер
Дейност 5:Рехабилитация на oсветление и разпределително табло
Дейност 6 : Извършване на дейности по визуализация на проекта
Дейност 7: Изготвяне на междинен и финален финансов отчет
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 8: Архивиране на документацията свързана с изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Хели България АД
ГудУил Енерджи ЕООД
Арамет ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 112 BGN
Общ бюджет: 226 123 BGN
БФП: 113 062 BGN
Общо изплатени средства: 113 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 062 BGN
2015 0 BGN
113 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 102 BGN
2015 0 BGN
96 102 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 959 BGN
2015 0 BGN
16 959 BGN
Финансиране от бенефициента 115 112 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция
Индикатор 7 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието - CNC хидравлична абкантпреса.
Индикатор 8 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието - CNC хидравлична гилотина
Индикатор 9 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието - CNC хидравлична ножица за ъглово отрязване
Индикатор 10 (Д) Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз