Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0257-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Енергоефективни решения и технологии в "Медената питка" ООД
Бенефициент: "МЕДЕНАТА ПИТКА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Енергоефективни решения и технологии в "Медената питка" ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Строително ремонтни дейности с доставка и монтаж
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно и високотехнологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 977 BGN
Общ бюджет: 264 999 BGN
БФП: 132 500 BGN
Общо изплатени средства: 132 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 000 BGN
2015 46 499 BGN
132 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 100 BGN
2015 39 524 BGN
112 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 900 BGN
2015 6 975 BGN
19 875 BGN
Финансиране от бенефициента 132 977 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция
Индикатор 8 (Д) Намаляване на емесиите СО2
Индикатор 9 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 10 (Д) Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 11 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз