Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0209-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА "БЕЛИНА ЕКО" ООД
Бенефициент: "БЕЛИНА ЕКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА "БЕЛИНА ЕКО" ООД
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, съгласно препоръките на енергийния одит
Дейност 2 Визуализация
Дейност 3 Отчетност
Eнергийeн одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 739 BGN
Общ бюджет: 155 478 BGN
БФП: 77 739 BGN
Общо изплатени средства: 77 739 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 739 BGN
2015 0 BGN
77 739 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 078 BGN
2015 0 BGN
66 078 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 661 BGN
2015 0 BGN
11 661 BGN
Финансиране от бенефициента 77 739 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз