Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0225-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в хотел Кипарис алфа в гр.Смолян"
Бенефициент: "Д и К" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в хотел Кипарис алфа в гр.Смолян"
Дейности: Дейност 1 Изпълнение на мерките за енергийна ефективност
Дейност 2 Визуализация на проекта
Дейност 3 Окончателен доклад за изпълнението на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МУЛТИКОМ" ООД
Денекс сервиз ЕООД
ГЕОРГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 009 BGN
Общ бюджет: 166 018 BGN
БФП: 83 009 BGN
Общо изплатени средства: 83 009 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 83 009 BGN
83 009 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 70 558 BGN
70 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 451 BGN
12 451 BGN
Финансиране от бенефициента 83 009 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз