Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0189-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "АЗАР ТРЕЙД" ЕООД чрез стартиране на ново енергийно-ефективно производство в сферата на шивашката промишленост"
Бенефициент: "АЗАР ТРЕЙД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Черноочене
Описание
Описание на проекта: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "АЗАР ТРЕЙД" ЕООД чрез стартиране на ново енергийно-ефективно производство в сферата на шивашката промишленост"
Дейности: Дейност 1 по Компонент 1 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация (СЛИН) система”
Дейност 2 по Компонент 1: „Закупуване, доставка и монтаж на ПВЦ дограма в производствената база на предприятието в - с.Габрово обл. Кърджали”
Дейност 3 по Компонент 1: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на навесна осветително-захранваща система в шивашки цех на с.Габрово, обл. Кърджали”
Дейност 1 по Компонент 2 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на „Енергоспестяваща технологична линия за производство на панталони”
Дейност 2 по Компонент 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на „Енергоспестяваща технологична линия за производство на сака”
Дейност 1 по Компонент 3:Визуализация и публичност на проекта
Дейност 2 по Компонент 3:Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Руен Машинари ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 961 158 BGN
Общ бюджет: 3 916 728 BGN
БФП: 1 958 364 BGN
Общо изплатени средства: 1 958 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 958 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 271 289 BGN
2015 687 016 BGN
1 958 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 664 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 080 596 BGN
2015 583 963 BGN
1 664 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 293 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 693 BGN
2015 103 052 BGN
293 746 BGN
Финансиране от бенефициента 1 961 158 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 7 (Д) Създадени нови работни места в резултат на изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз