Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0231-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ТОП ПРИНТ усъвършенства производствения си процес
Бенефициент: "ТОП ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: ТОП ПРИНТ усъвършенства производствения си процес
Дейности: Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Визуализация на проекта
Закриване на проекта и финално отчитане
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МИРАЖ ГРУП ООД
Ефект консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 940 BGN
Общ бюджет: 541 880 BGN
БФП: 270 940 BGN
Общо изплатени средства: 270 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 270 940 BGN
2015 0 BGN
270 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 230 299 BGN
2015 0 BGN
230 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 641 BGN
2015 0 BGN
40 641 BGN
Финансиране от бенефициента 270 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз