Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0193-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишена енергийна ефективност в К и К СПОРТ ЕООД
Бенефициент: "К и К Спорт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишена енергийна ефективност в К и К СПОРТ ЕООД
Дейности: Дейност 4 Доставка на оборудването, инсталиране, проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Закриване на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
"НЕОНА" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 197 BGN
Общ бюджет: 138 394 BGN
БФП: 69 197 BGN
Общо изплатени средства: 69 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 197 BGN
2015 0 BGN
69 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 817 BGN
2015 0 BGN
58 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 380 BGN
2015 0 BGN
10 380 BGN
Финансиране от бенефициента 69 197 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз