Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0056-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-03002
Наименование: Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни групи персонал по разпространение на радио и телевизионни програми и интернет по кабел
Бенефициент: "ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 18.12.2008
Дата на приключване: 15.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Повишаване на труда и конкурентноспособността на фирмите за разпространение на радио и телевизионни програми и интернет по кабел.
Дейности: Подготовка на дейност 1: Изграждане на операционен мениджмънт и координация между водещата организация"Евроквалификационен център"АД/ВО/ и партньорите.
Изпълнение на дейност 1 Изграждане на операционен мениджмънт и координация. между Водещата организация "Евроквалификационен център"АД /ВО/ и партньорите
Подготовка на дейност 2 Популяризиране на проекта и на ОП "РЧР"
Изпълнение на дейност 2 Популяризиране на проекта и на ОП "РЧР"
Подготовка на дейност 3 Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Изпълнение на дейност 3 Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Подготовка на дейнос 4 Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Изпълнение на дейност 4 Адаптиране на програмите за професионалното обучен...
Подготовка на дейност 5 Разработване на дидактически материали за професионално обучение
Изпълнение на дейност 5 Разработване на дидактически материали за професионалнобучение
Подготовка на дейност 6 Закупуване на консумативи за професионално обучение
Изпълнение на дейност 6 Закупуване на консумативи за професионално обучени...
Подготовка на дейност 7 Сключване на договори за запазване на заетостта на обучение най-малко една година след приключване на обучението
Изпълнение на дейност 7 Сключване на договори за запазване на заетастта на обучение най-малко една година след приключване на обучението
Подготовка на дейност 8 Провеждане на професионалното обучение
Изпълнение на дейност8 Провеждане на професионалното обучение
Подготовка на дейност 9 Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение
Подготовка на дейност 10 Управление и координация на проекта
Изпълнение на дейност 10 Управление и координация на проекта
Подготовка на дейност 11 Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Изпълнение на дейност 11 Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Подготовка на дейност 12 Изготвяне на междинни доклади и на заключитилен даклад
Изпълнение на дейност 12 Изготвяне на междинни доклади и на заключитилен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 890 BGN
Общ бюджет: 180 791 BGN
БФП: 180 791 BGN
Общо изплатени средства: 180 258 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 395 BGN
2010 146 863 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 258 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 386 BGN
2010 124 834 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 009 BGN
2010 22 029 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 039 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз