Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения
Бенефициент: AЙ ТИ СИ И ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения
Дейности: Организация и управление на проекта
Процедура за избор и договаряне с произво-дители/доставчици на планираното оборудване
Доставка и монтаж на оборудването
Визуализация на проекта
Управление и финално отчитане на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Динакорд България ЕООД
"Комсофт" ООД
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 053 BGN
Общ бюджет: 320 629 BGN
БФП: 288 566 BGN
Общо изплатени средства: 288 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 140 101 BGN
2015 148 465 BGN
288 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 086 BGN
2015 126 195 BGN
245 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 015 BGN
2015 22 270 BGN
43 285 BGN
Финансиране от бенефициента 32 784 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 7 (Д) Намаление на оперативните разходи
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на пазарния дял на фирмата
Индикатор 9 (Д) Закупено ново ИТ оборудване
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз