Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0195-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.1.07-0195-C0001-A-1/10.03.2014 г.
Наименование: Подкрепа за производственото и пазарно внедряване на иновативно съоръжение за обработка на пресен въздух – собствена разработка на Дамвент ООД
Бенефициент: "ДАМВЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за производственото и пазарно внедряване на иновативно съоръжение за обработка на пресен въздух – собствена разработка на Дамвент ООД
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчици на оборудването (ДМА), необходимо за производственото внедряване на иновативния продукт Дейност 1: Избор на доставчици на оборудването (ДМА), необходимо за производственото внедряване на иновативния продукт
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването, необходимо за внедряване в производство на иновативната система за обработка на пресен въздух
Дейност 3: Избор на доставчик на специализирано софтуерно приложение (ДНА), необходимо за внедряване на иновативния продукт
Дейност 4: Доставка на специализираното софтуерно приложение, необходимо за внедряване на продукта
Дейност 5: Ползване на консултантска услуга от инженерно-технически характер за разработване на задание за създаване на контролер за управление и графичен дисплей, които да бъдат влагани в съоръженията, при тяхното серийно производство (включително
Дейност 6: Провеждане на маркетингово проучване на потенциалния пазар на предлаганата иновация (включително избор на изпълнител)
Дейност 7: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 416 BGN
Общ бюджет: 84 048 BGN
БФП: 75 643 BGN
Общо изплатени средства: 75 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 75 643 BGN
75 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 64 297 BGN
64 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 11 346 BGN
11 346 BGN
Финансиране от бенефициента 11 157 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Доставени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи, необходими за производственото внедряване на предлаганата иновация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставени и въведени в експлоатация дълготрайни нематериални активи, необходими за производственото внедряване на предлаганата иновация
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Ползвани специализирани услуги във връзка с производственото и пазарно внедряване на продукта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз