Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0274-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане в серийно производство на иновативни безжични пожароизвестителни системи
Бенефициент: "УНИПОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в серийно производство на иновативни безжични пожароизвестителни системи
Дейности: Подготовка на Дейност 1 „Доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативните продукти”
Изпълнение на Дейност 1 „Доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативните продукти”
Подготовка на Дейност 2 „Визуализация”
Изпълнение на Дейност 2 „Визуализация”
Подготовка на Дейност 3 „Одит на проекта“
Изпълнение на Дейност 3 „Одит на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Йорданка Николова Виткова
"АМТЕСТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 924 500 BGN
Общ бюджет: 3 204 840 BGN
БФП: 1 924 386 BGN
Общо изплатени средства: 1 924 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 924 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 250 925 BGN
2015 673 380 BGN
1 924 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 635 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 063 286 BGN
2015 572 373 BGN
1 635 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 288 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 187 639 BGN
2015 101 007 BGN
288 646 BGN
Финансиране от бенефициента 1 280 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Процедура за избор на изпълнител - избор с публична покана
Индикатор 8 (Д) Договор за доставка
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация линия за производство на иновативни безжични пожароизвестителни системи
Индикатор 10 (Д) Реализирани инвестиции в производствено оборудване
Индикатор 11 (Д) Внедрен в серийно производство от УниПОС иновативен продукт – безжична пожароизвестителна система „ВИТ”
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз