Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0515-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на Димсон ЕООД посредством внедряване в производство на иновативен продукт – Кондензор за тъмно поле
Бенефициент: "ДИМСОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на Димсон ЕООД посредством внедряване в производство на иновативен продукт – Кондензор за тъмно поле
Дейности: Дейности по елемент „Инвестиции“
Дейност 1.1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Дейност 1.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и на доставка/и на активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на активи
Дейност 1.4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на активите
Дейност 1.5. Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените активи
Дейности по елемент „Услуги“
Дейност 2.2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на услугите и подписване на договор/и
Дейност 2.1. Подготовка за получаването на услугите.
Дейност 2.3. Предоставяне на услуги от инженерно-технически характер, Анализ на производствените възможности и експертни препоръки за оптимизация на производствената дейност, при внедряването в редовно производство на иновативния продукт
Дейност 2.4. Предоставяне на услуги свързани с Маркетингово проучване и стратегия за реализация на иновативен продукт
Дейност 2.5. Предоставяне на консултации по Услуга „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 170 BGN
Общ бюджет: 192 374 BGN
БФП: 173 136 BGN
Общо изплатени средства: 164 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 172 736 BGN
2015 - 7 925 BGN
164 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 146 825 BGN
2015 - 6 736 BGN
140 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 910 BGN
2015 - 1 189 BGN
24 722 BGN
Финансиране от бенефициента 21 130 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Подготвена документация за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Проведена процедура за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Доставен и внедрен в редовна експлоатация Вертикален обработващ център с ЦПУ
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Доставен и внедрен в редовна експлоатация Стругов автомат с ЦПУ
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Изготвен и предоставен Анализ на производствените възможности и експертни препоръки за оптимизация на производствената дейност, при внедряването в редовно производство на иновативния продукт
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Изготвено и предоставено Маркетингово проучване и стратегия за реализация на иновативен продукт
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Осигурена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз