Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0564-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновационна система за управление на печатни продукти
Бенефициент: "К И С - 2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновационна система за управление на печатни продукти
Дейности: Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител за доставка на ДМА
Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативния продукт
Мерки за публичност и визуализация
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 230 BGN
Общ бюджет: 114 200 BGN
БФП: 102 780 BGN
Общо изплатени средства: 102 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 780 BGN
2015 0 BGN
102 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 87 363 BGN
2015 0 BGN
87 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 417 BGN
2015 0 BGN
15 417 BGN
Финансиране от бенефициента 11 470 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Брой новозакупени ДМА
Индикатор 9 (Д) Брой обозначителни табели за визуализацията на безвъзмездната помощ
Индикатор 10 (Д) Брой стикери на закупеното оборудване за визуализацията на безвъзмездната помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз