Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0719-C0001
Номер на проект: К-26-Щ-1/31.03.2014
Наименование: АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МОБИЛНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ (АИСКК)
Бенефициент: "ЩРАК БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МОБИЛНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ (АИСКК)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Подготовка и изпълнение на “Провеждане на тръжни процедури за избор на основни изпълнители за закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Провеждане на тръжни процедури за избор на основни изпълнители за извършване на консултантски услуги от инженерно-технически и маркетингов характер за внедряване на иновативния продукт АИСКК“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 “ Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт - Автоматизирана интелигентна система за комуникация с клиенти чрез мрежи и интернет /АИСКК“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингов анализ и стратегия за реализация на внедрявания иновативен продукт АИСКК“
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Визуализация на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“ЕКСТРИЙМ-БЪЛГАРИЯ” ООД
"ЛИРЕКС БС" ЕООД
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 846 BGN
Общ бюджет: 248 928 BGN
БФП: 224 035 BGN
Общо изплатени средства: 223 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 213 604 BGN
2015 10 297 BGN
223 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 181 563 BGN
2015 8 753 BGN
190 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 041 BGN
2015 1 545 BGN
33 585 BGN
Финансиране от бенефициента 24 983 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Внедрена иновативна услуга
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Нетни приходи от продажби
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Клиенти на АИСКК – абонирани за системата лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз