Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0440-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: " Внедряване на иновативен процес в „ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ ООД "
Бенефициент: Онлайн директ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативен процес в „ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ ООД"
Дейности: Дейност 1 (Придобиване на права на интелектуална собственост – Право на ползване на изобретение "Система за наблюдение на далекосъобщителни мрежи", както и знания и опит относно иновативна система за наблюдение на далекосъобщителни мрежи)
Дейност 2 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела)
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
"ИННОЛОДЖИКА" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 390 BGN
Общ бюджет: 417 000 BGN
БФП: 375 300 BGN
Общо изплатени средства: 375 300 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 375 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 375 300 BGN
375 300 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 319 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 319 005 BGN
319 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 56 295 BGN
56 295 BGN
Финансиране от бенефициента 41 710 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Придобито Право на ползване на изобретение "Система за наблюдение на далекосъобщителни мрежи", както и знания и опит относно иновативна система за наблюдение на далекосъобщителни мрежи
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедрен в предприятието иновативен процес за наблюдение на далекосъобщителни мрежи
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Изработка и монтаж на обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз