Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0477-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Глобал Консултинг” ЕООД чрез внедряване на иновативния продукт „Глобално Застрахователно Моделиране”
Бенефициент: "ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Глобал Консултинг” ЕООД чрез внедряване на иновативния продукт „Глобално Застрахователно Моделиране”
Дейности: Дейност 1 Разработване на проектно предложение по процедурата
Дейност 2: Сформиране на екип по проекта и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител
Дейност 3- Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 4- Закупуване на информационната инфраструктура, конфигурация и интегриране на иновативния продукт
Дейност 5 - Маркетингови дейности за популяризирането на иновативния продукт
Дейност 6 - Визуализация
Дейност 6 - Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТРАТЕГИЧЕСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
СЕТИ Одитинг
Сибола 2000 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 352 051 BGN
Общ бюджет: 3 239 000 BGN
БФП: 2 279 590 BGN
Общо изплатени средства: 2 279 590 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 279 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 895 114 BGN
2015 1 384 476 BGN
2 279 590 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 937 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 760 847 BGN
2015 1 176 805 BGN
1 937 652 BGN
В т.ч. Национално финансиране 341 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 267 BGN
2015 207 671 BGN
341 939 BGN
Финансиране от бенефициента 989 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 9 (Д) Изготвена тръжна документация и проведена тръжна процедура
Индикатор 10 (Д) Внедрен продукт „Глобално застрахователно моделиране”
Индикатор 11 (Д) Разработено маркетингово проучване
Индикатор 12 (Д) Изработена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Изготвени стикери
Индикатор 14 (Д) Изготвен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз