Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0402-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на иновативен колонен фиксатор с приложение в изграждането на стоманобетонни конструкции
Бенефициент: НИДЕКС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Хаджидимово
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на иновативен колонен фиксатор с приложение в изграждането на стоманобетонни конструкции
Дейности: Дейност 4 Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за доставка на оборудване
Дейност 3 Сключване на договор и доставка на оборудване
Дейност 1 Организационни дейности
Дейност 5 Дейности по визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юенг БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 396 BGN
Общ бюджет: 300 440 BGN
БФП: 270 396 BGN
Общо изплатени средства: 270 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 270 396 BGN
270 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 229 837 BGN
229 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 40 559 BGN
40 559 BGN
Финансиране от бенефициента 30 044 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Сключен договор с изпълнител
Индикатор 10 (Д) Доставено оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз