Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0609-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли”
Бенефициент: "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли”
Дейности: Дейност 1: Подготовка на тръжна процедура
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на поточна линия за производство на карбамид-формалдехидна смола
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 940 BGN
Общ бюджет: 6 025 500 BGN
БФП: 2 989 770 BGN
Общо изплатени средства: 2 989 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 989 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 949 961 BGN
2015 1 039 809 BGN
2 989 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 541 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 657 467 BGN
2015 883 838 BGN
2 541 305 BGN
В т.ч. Национално финансиране 448 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 292 494 BGN
2015 155 971 BGN
448 466 BGN
Финансиране от бенефициента 3 043 760 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Внедрени нови технологии
Индикатор 8 (Д) Закупена и въведена в експлоатация поточна линия за производство на КФС , необходима за внедряване на иновативен процес в предприятието
Индикатор 9 (Д) Проведени процедури „Избор с публична покана“
Индикатор 10 (Д) Извършен одит на разходите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз