Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/029-02
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Самоков
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е да се създаде интегрирана планова основа за трайно подобряване на икономическото, социалното, физическото и екологично състояние на град Самоков през периода 2014-2020 г.
Дейности: дейност 7: Управление и отчитане на дейностите по проекта дейност 7: Управление и отчитане на дейностите по проекта
дейност 2: Подготовка на тръжна документация дейност 2: Подготовка на тръжна документация
дейност 1: Сформиране на екип дейност 1: Сформиране на екип
дейност 6: Извършване на одит дейност 6: Извършване на одит
дейност 5: Осигуряване на публичност дейност 5: Осигуряване на публичност
дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнители дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 4: Изготвяне на ИПГВР дейност 4: Изготвяне на ИПГВР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 380 BGN
Общ бюджет: 174 478 BGN
БФП: 174 478 BGN
Общо изплатени средства: 66 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 294 BGN
66 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 59 316 BGN
59 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 978 BGN
6 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз