Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0191-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
Бенефициент: "ДИНАМИК-41" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
Дейности: Дейност 4 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на предвидените осветителни, отоплителни и соларни системи
Дейност 5 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична, еднопортална мивка за измиване на товарни автомобили, автобуси и микробуси, заедно с бутален компресор
Дейност 6 Визуализация на дейностите по проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 551 BGN
Общ бюджет: 129 097 BGN
БФП: 64 549 BGN
Общо изплатени средства: 64 549 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 549 BGN
2015 0 BGN
64 549 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 866 BGN
2015 0 BGN
54 866 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 682 BGN
2015 0 BGN
9 682 BGN
Финансиране от бенефициента 64 551 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) Изготвено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 9 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 10 (Д) Закупена пелетна камина с водна риза
Индикатор 11 (Д) Подобрена ефективност на съществуващата осветителна система
Индикатор 12 (Д) Доставка и монтаж на слънчеви колектори за подгряване на вода
Индикатор 13 (Д) Доставка и монтаж на слънчеви колектори за подгряване на вода
Индикатор 14 (Д) Закупена автоматична еднопортална автомивка за измиване на товарни автомобили, автобуси и микробуси
Индикатор 15 (Д) Закупен бутален компресор за сгъстен въздух
Индикатор 16 (Д) Брой проекти за ВЕИ
Индикатор 17 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз