Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0186-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективни технологии и машини в "ПРЕМИЕРА 257" ООД
Бенефициент: "ПРЕМИЕРА-257"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Внедряване на енергоефективни технологии и машини в "ПРЕМИЕРА 257" ООД
Дейности: Дейност 1 Доставка и монтаж на непроизводствено оборудване: Водогреен котел и система за топла вода с плоски колектори
Дейност 2 Доставка и монтаж на aвтоматична опаковъчна машина с минимална производителност от 80 опаковки в минута.
Дейност 3 Извършване на дейности по визуализация на проекта
Дейност 4 Изготвяне на финален финансов отчет
Дейност 5 Архивиране на документацията свързана с изпълнението на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД
"Омега Ж" ЕООД
"СИТИ ХОТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 526 BGN
Общ бюджет: 85 053 BGN
БФП: 42 526 BGN
Общо изплатени средства: 42 526 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 526 BGN
2015 0 BGN
42 526 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 147 BGN
2015 0 BGN
36 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 379 BGN
2015 0 BGN
6 379 BGN
Финансиране от бенефициента 42 526 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергопотребление за отопление и опаковане
Индикатор 7 (Д) Среден процент на енергийни спестявания при опаковане на единица продукт (очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия);
Индикатор 8 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз