Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0152-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност чрез Зелени инвестиции в ТПК "Бриз""
Бенефициент: ТПК "Бриз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност чрез Зелени инвестиции в ТПК „Бриз"
Дейности: Дейност 1 „Извършване на строително ремонтни дейности по административната и производствената сграда на ТПК „БРИЗ“ с енергийно-ефективни изолационни материали, представляващи част от СДМО (т.1.23.) и предписани като ЕСМ в Енергийния одит“
Дейност 2 „Подобряване КПД на топлоснабдяването на административната сграда, посредством закупуване, доставка и монтаж на термопомпи въздух-въздух, представляващи част от СДМО (т.1.4.) и предписани като ЕСМ в Енергийния одит“
Дейност 3 „Подмяна на системата за осветление на производствената зала, част от производствената сграда на ТПК „БРИЗ“, съгласно СДМО (т.1.24.) и ЕСМ 8.1 от Енергийния одит“
Дейност 4 Визуализация на проекта
извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 078 BGN
Общ бюджет: 308 157 BGN
БФП: 154 078 BGN
Общо изплатени средства: 154 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 154 078 BGN
2015 0 BGN
154 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 967 BGN
2015 0 BGN
130 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 112 BGN
2015 0 BGN
23 112 BGN
Финансиране от бенефициента 154 078 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 1 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 5 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 2 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 6 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 3 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 7 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 4 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 8 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 5 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 9 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 6 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 10 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 7 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 11 (Д) Намаляване на средната годишна консумация на енергия, след внедряване на ЕСМ № 8, Етап 1 по проекта (МWh/год.)
Индикатор 12 (Д) Общо спестени разходи за енергия, след внедряване на ЕСМ по проекта
Индикатор 13 (Д) Доставени и монтирани енергоспестяващи термопомпи въздух-въздух в административната сграда на ТПК „БРИЗ“
Индикатор 14 (Д) Доставени и монтирани енергоспестяващи осветителни тела с мощност 2100W в производствената зала на производствената сграда на ТПК „БРИЗ“.
Индикатор 15 (Д) Изработени стикери
Индикатор 16 (Д) обозначителна табела
Индикатор 17 (Д) Открити нови работни места в ТПК „БРИЗ“, след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз