Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0125-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Намаляване на енергоемкостта на сградата на хотел "Рила", гр. Дупница и повишаване ефективността на процеса по предоставяне на услуги и продукти от дружеството"
Бенефициент: "РИЛЕНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: „Намаляване на енергоемкостта на сградата на хотел „Рила", гр. Дупница и повишаване ефективността на процеса по предоставяне на услуги и продукти от дружеството"
Дейности: Енергиен одит
Получаване на кредит от банката-партньор
2.1 Извършване на строително монтажни дейности (СМР) с цел топлинно изолиране на покрива
2.2. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на VRF система за отопление/охлаждане с термопомпени агрегати
2.3. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за осигуряване на гореща вода за БГВ включваща три бойлера по 1000 литра за БГВ, 20 бр. слънчеви колектори и 2 броя котли на пелети
2.4. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Парен конвектомат – електрически – 1 бр.; Кухненски асансьор) – 2 бр.; Кухненска асансьорна платформа ) – 1 бр.; Картофоб
2.5. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Хладилник – 2 бр. Хладилник – 5 бр.; Фризер – 2 бр.; Фризер – 2 бр.; Шоков охладител – 1 бр.; Ледогенератор – 1 бр.;
2.6. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. Енергийно ефективно оборудване за Парна баня (16 kW) – 1 бр.:парогенератор,присъединителни ВИК части и фитинги,ел. водни клапани,ел.нагревателна система за пейки,терморегулатори,ток
2.7. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Нов Каландър в пералното отделение– 1 бр.; Нови телевизори по хотелските стаи– 63 бр.; Нови минибарове (минихладилници) по стаите– 40 бр.;
3 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 464 607 BGN
Общ бюджет: 898 679 BGN
БФП: 449 340 BGN
Общо изплатени средства: 449 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 301 995 BGN
2015 147 345 BGN
449 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 256 695 BGN
2015 125 243 BGN
381 939 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 299 BGN
2015 22 102 BGN
67 401 BGN
Финансиране от бенефициента 464 607 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания Мярка 1: Топлинно изолиране на покрив - на годишна база
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания Мярка 2: Подмяна на климатици с VRF система с термопомпени агрегати - на годишна база
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания Мярка 3: Изграждане на инсталация за осигуряване на гореща вода за БГВ - включваща три бойлера по 1000 литра за БГВ, 20 бр. слънчеви колектори и 2 бр котли на пелети (доизгражда се съществуващата система за подгряване на вода за
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания Мярка 4: Оптимизиране разходите за електроенергия в хотел „РИЛА” – гр. Дупница, посредством технологично обновление и модернизация на основните и спомагателните електроуреди за готвене и подгряване на храна в Кухнята на ресторан
Индикатор 10 (Д) Индикатор 5: Енергийни спестявания Мярка 5: Оптимизиране разходите за електроенергия в хотел „РИЛА” – гр. Дупница, посредством закупуване на нови хладилници и фризери в Кухнята на ресторанта - на годишна база
Индикатор 11 (Д) Индикатор 6: Енергийни спестявания Мярка 6: Повишаване конкурентоспособността на хотел „РИЛА” – гр. Дупница, посредством закупуване на съответното енергийно ефективно оборудване и пускането в експлоатация на съвременен и модерен СПА-център - на год
Индикатор 12 (Д) Индикатор 7: Енергийни спестявания Мярка 7: Оптимизиране разходите за електроенергия в хотел „РИЛА” – гр. Дупница, посредством закупуване на ново, спомагателно, енергийноефективно хотелиерско оборудване за хотелските стаи и пералнята
Индикатор 13 (Д) Енергийни спестявания ел. енергия - годишно
Индикатор 14 (Д) Енергийни спестявания пелети - годишно
Индикатор 15 (Д) Енергийни спестявания слънчеви колектори - годишно
Индикатор 16 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 17 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 18 (Д) Закупени информационни материали -стикери
Индикатор 19 (Д) Инсталирана ВЕИ мощност - БГВ
Индикатор 20 (Д) Инсталирана ВЕИ мощност - отопление
Индикатор 21 (Д) Създадени инвестиции в лв.
Индикатор 22 (Д) Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 23 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 24 (Д) Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз