Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0146-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДЖИ ПОЙНТ - екологичен лидер в дигиталния печат в България
Бенефициент: "ДЖЕЙ ПОЙНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Джи пойнт - екологичен лидер в дигиталния печат в България"
Дейности: 1. Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Извършване на енергиен одит
2. Закриване на проекта
3. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 435 BGN
Общ бюджет: 312 870 BGN
БФП: 156 435 BGN
Общо изплатени средства: 156 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 435 BGN
2015 0 BGN
156 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 132 970 BGN
2015 0 BGN
132 970 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 465 BGN
2015 0 BGN
23 465 BGN
Финансиране от бенефициента 156 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (брой)
Индикатор 5 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой на разкрити нови работни места
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз