Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр.Николаево
Бенефициент: Община Николаево
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Николаево
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е община Николаево да изработи работни проекти за ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Николаево, използвайки техническа помощ по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда2007–2013 г” , с които впоследствие ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” за изграждането на ГПСОВ и канализационна мрежа за гр.Николаево.
Дейности: 1. Провеждане на рекламна кампания Провеждане на пресконференции по повод публичност на проекта и фаза на реализация. Изготвяне на информационни материали по повод отваряне на процедури по дейностите на проекта, които ще бъдат оформени в информационно табло на входа на административната сграда на общината. Издаване на брошури и информационен бюлетин с информация по реализация на проекта. Поместване на информация по повод реализацията на проекта на интернет страницата на общината. Организиране на открити дни с гражданите и разясняване по процедурите по проекта.
2. Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнител по проекта Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители по дейностите на проекта
3. Изготвяне на работните проекти Изготвяне на работните проекти съгласно техническото задание
4. Управление и контрол на дейностите по проекта Управление и мониторинг на дейностите по проекта; Изготвяне на отчети; Координация по реализация на дейностите.
5. Изготвяне на финансови и икономически анализи за инфраструктурните обекти Изготвяне на финансови и икономически анализ за инфраструктурните обекти съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти.
6. Извършване на одит Извършване на одит по реализацията на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 351 500 BGN
Общ бюджет: 341 476 BGN
БФП: 341 476 BGN
Общо изплатени средства: 341 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 341 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 300 BGN
2010 271 176 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
341 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 56 240 BGN
2010 216 941 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 060 BGN
2010 54 235 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз