Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
Българска Фондация Биоразнообразие - София (БФБ)2 931 961 932 034
Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград (БДЗБРБ)2 11 224 245 10 336 136
"Българско дружество за защита на птиците" гр. София (Българско дружество за защита на приците)1 28 160 28 160
Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен (БДДРП)1 634 037 634 037
Басейнова дирекция Черноморски район - Варна (БДЧРВ)1 2 005 739 1 847 036
Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БДИБРП)1 2 393 868 2 356 198
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България (ВВФ България)1 1 249 814 1 249 814
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН)2 147 186 907 144 395 343
Дирекция Природен парк "Беласица" (ДПП "Беласица")2 2 154 209 2 111 184
Дирекция Национален Парк - Пирин (ДНП - Пирин)1 15 031 477 14 640 422
Дирекция Национален Парк "Централен Балкан" (ДНП "Централен Балкан")4 10 081 971 10 078 096
Дирекция Национален парк Рила (ДНП - Рила)3 15 169 764 14 817 880
Дирекция на Природен Парк „Витоша”3 5 936 226 5 882 845
Дирекция на Природен парк Врачански Балкан2 3 639 501 3 639 501
Дирекция на Природен парк Персина1 1 602 714 1 602 714

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 225

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз