Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
Администрация на Министерски съвет47 38 621 827 38 616 849
Агенция по обществени поръчки (АОП)1 1 010 669 1 010 669
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ)1 5 187 361 5 187 361
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)1 2 319 089 2 319 089
Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)" (АФКОС - МВР)1 343 684 343 795
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС)8 12 973 722 12 973 722
Министерство на вътрешните работи - САД "ПУБ"2 1 559 245 1 559 247
Министерство на здравеопазването (МЗ)1 1 057 133 1 057 133
"Министерство на финансите" (МФ)5 3 326 556 3 326 829
Министерство на вътрешните работи (МВР)1 318 639 318 653
Министерство на финансите (МФ)24 12 551 596 11 823 126
Министерство на икономиката1 730 505 730 505
Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)2 12 487 649 12 486 888
Община Враца1 451 020 450 920
ОБЩИНА ЛОВЕЧ1 481 488 479 879

<< Предишна 1 2 3 Следваща >>
Общо: 41

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз