Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
Алианс за Регионално Сътрудничество и Развитие1 1 393 761 1 393 761
Агенция за социално подпомагане (АСП)21 2 654 390 2 858 465
Администрация на Министерски съвет1 8 864 610 8 864 610
Асоциация за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ)1 0 0
Агенция за икономическо развитие – Костинброд (АИРК)1 0 0
Асоциация Хоризонти1 0 0
Агенция по заетостта (АЗ)13 4 432 604 4 419 364
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ)59 677 677 259 665 390 493
Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА)1 218 721 217 541
Видинска търговско – промишлена палата (ВТПП)1 198 987 198 714
Висше строително училище “Любен Каравелов” (ВСУ “Любен Каравелов”)1 808 901 744 680
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)1 64 542 390 64 542 390
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС)1 37 805 210 37 603 947
Икономически университет - Варна (ИУ)1 2 504 831 2 379 054
Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД)1 13 467 285 12 467 285

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 288

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз