Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121265476 РОС – Развитие и околна среда
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София София 1113, ул. Незабравка 33А, ап.23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Възстановяване и опазване на благоприятното съсътояние на защитени видове в ЗМ "Алдомировско блато" и защитени зони в общините Сливница и Драгоман" BG161PO005-3.0.07-0049-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз