Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175229747 Бизнес ашуранс сървисес
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Красно село ул. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ No 18, вх. А, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и информационна сигурност BG161PO003-2.1.03-0151-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз