Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117555274 "Лаборатория по геотехника" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе, ул. "Черно море" 2б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100” BG161PO001-1.4.04-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз