Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200164119 "БЪЛГЕРИЪН КОНСУЛТАНСИ ГРУП" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, район Витоша, ул. Беловодски път №9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана BG161PO001-3.1.02-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз